Worden uw gegevens veilig opgeslagen in de Zoom-app?

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden, Zoom App Download voor pc, Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier Zoom App downloaden

De werking van het datacenter voldoet aan SSAE-16 en SOC2 om de veiligheid te garanderen.
Systeemback-upgegevens en back-upmedia die gegevensback-upgegevens opslaan, worden op een fysiek veilige locatie opgeslagen.

 

Q / A

Is het mogelijk om de locatie van de gegevensopslag (server / datacenter) op te geven?
Worden er passende maatregelen genomen tegen rampen op de gegevensopslaglocatie (server / datacenter)?
In welk land datacenter worden de geregistreerde gegevens van Zoom opgeslagen?
Worden opnamen versleuteld in de cloud opgeslagen?
Is de gedownloade opname gecodeerd?
Is de serviceprovider of servicegebruiker de eigenaar van de informatie die in het systeem is geregistreerd en geregistreerd?
Welk type goedkeuringssysteem is SOC2?
Worden software-updates en patches toegepast op Zoom-datacenters als veiligheidsmaatregel?
Slaat het datacenter van Zoom back-upbestanden op voor de juiste periode / generaties?
Worden back-ups correct gemaakt in het Zoom-datacenter?
Is het mogelijk om SOC2-auditrapporten / -materialen te verstrekken?

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *