Wat is de rol van “Het identificeren van uitgenodigde deelnemers aan vergaderingen / webners” in de Zoom-applicatie?

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden,  Zoom App Download voor pc  , Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier  Zoom App downloaden

Uitgenodigde deelnemers zijn gebruikers die niet zijn aangemeld of een ander account hebben en gebruikers van een niet-ondersteunde versie van de Zoom Client.
Als u de functie Uitgenodigde deelnemers aan vergadering / webinar identificeren inschakelt, worden uitgenodigde deelnemers gemarkeerd in de lijst met deelnemers aan de vergadering / webinar.

 

 

Q / A

Wat is de rol van een alternatieve host?
Is het mogelijk om de weergave-inhoud van contacten tussen de mobiele applicatie en de desktoptoepassing te wijzigen?
Zijn er criteria voor wie de gastheer zal zijn wanneer de organisator de kamer verlaat?
Kan ik het aantal hosts tijdens de vergadering verhogen?
Is er een maximum aan het aantal personen dat als mede-verhuurder kan worden aangemerkt?
Is het mogelijk om de audio van alle deelnemers te dempen?
Vertel me alsjeblieft het communicatievolume-patroon van de pc / smartphone / tablet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *