Opnemen in de zoomkamer

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden, Zoom App Download voor pc, Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier Zoom App downloaden

U kunt in de cloud opnemen tijdens een vergadering in de Zoom room.

Vereisten

  • Gastheren met betaalde licenties om vergaderingen te plannen
  • Directe vergadering begon in de Zoom-kamer

Neem op in de zoomkamer

  • Start een directe vergadering of een geplande vergadering.
  • Tik op   Opname starten op   de Zoom Room-controller.
  • Voor directe vergaderingen voert u het e-mailadres in waarnaar de cloudopnamekoppeling wordt verzonden.
  • Als dit een geplande vergadering is, wordt een Cloud Recording-link verzonden naar het e-mailadres van de organisator die de vergadering heeft gepland.
  • Om de opname te stoppen, drukt   u op Opname stoppen   of selecteert u   Afsluiten   en selecteert u   Vergadering beëindigen   .

Cloud opname weergave

  1. U wordt doorgestuurd naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd toen u begon met het opnemen van uw directe vergadering, of de e-mail die aan uw Zoomse-account is toegevoegd, was een geplande vergadering.
  2. Klik op de opnamekoppeling om opnames in de cloud te bekijken of te downloaden.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *