|

Lijntoetsen en positie-instellingen aanpassen in de zoom-app

Als u een bureautelefoon heeft die meer dan één lijntoets ondersteunt, kunt u de weergave van die lijntoetsen op de bureautelefoon aanpassen. Dit is handig als u meerdere directe nummers op uw account heeft of als u tot een groep mensen behoort die gedeelde lijnen hebben (bijvoorbeeld een gemachtigde die deel uitmaakt van een gespreksdelegatie of een lid van een groep die een lijn deelt).

In uw directe cijferlijntoetsen heeft u de mogelijkheid om de volgorde, uitgaande beller-ID en alias te wijzigen die worden weergegeven aan de bellers. Als u een lijntoets hebt gekoppeld aan een gedeelde lijn, kunt u de volgorde of alias wijzigen die aan die lijntoets is gekoppeld.

Door een CSV-bestand te importeren, kunt u ook de toetsen en posities van uw lijntoetsen aanpassen.

Dit artikel behandelt:

 • Toegang krijgen tot lijntoetsinstellingen

 • Lijntoetsen aanpassen

 • Hoe het primaire nummer te wijzigen

Vereisten voor het aanpassen van lijntoetsen en posities instellingen

Toegang krijgen tot lijntoetsinstellingen

beheerder

Het is mogelijk voor Zoom Phone-beheerders om toegang te krijgen tot de instelling voor de bureautelefoons en de telefoons in gemeenschappelijke ruimtes voor Zoom Phone-gebruikers.

 1. Het webportaal van Zoom is toegankelijk door in te loggen.

 2. Klik op Phone System Management in het navigatiemenu en klik vervolgens op Users & Rooms in het linkermenu.

 3. Klik op het tabblad Gebruikers op het tabblad Common Area-telefoons.

 4. Als u de namen van de telefoongebruikers of de gemeenschappelijke ruimtetelefoons wilt wijzigen, klikt u op de naam.

 5. Gaan naar het tabblad Gebruikersinstellingen of het tabblad Instellingen aan de linkerkant van het scherm.

 6. Om de sleutels en posities te bekijken of te bewerken, klikt u op de knop Bekijken of Bewerken onder Sleutels en posities.

 7. U kunt sleutels beheren door op de knop Sleutels beheren te klikken.

Gebruiker

U hebt toegang tot de lijntoetsinstellingen voor je eigen bureau telefoon als telefoongebruiker.

 1. Het webportaal van Zoom is toegankelijk door in te loggen.

 2. Klik op het telefoonpictogram.

 3. Klik erop om toegang te krijgen tot het tabblad Instellingen.

 4. Selecteer Weergeven of Bewerken in het gedeelte Sleutels en posities aan de linkerkant van het scherm.

 5. U kunt sleutels beheren door op de knop Sleutels beheren te klikken.

Lijntoetsen aanpassen

Momenteel heeft u de mogelijkheid om uw huidige lijntoetsen aan te passen, wat bestaat van uw directe telefoonnummers en gedeelde lijnen.

Opmerking: Als u nieuwe lijntoetsen voor snelkiesnummers en bezetlampen wilt toevoegen, kunt u dat ook doen.

 1. Als beheerder of gebruiker hebt u toegang tot de lijntoetsinstellingen.

 2. Hier zijn enkele opties die u kunt gebruiken om uw lijntoetsen aan te passen:

  • Sleutel: Zorg ervoor dat de volgorde van de lijntoetsen juist is. De rijen in de weergave kunnen worden gesleept en neergezet, of u kunt de pijlknoppen gebruiken om de volgorde van rijen te wijzigen door ze omhoog of omlaag te verplaatsen.

  • Sleutel type: Toont een lijst met de verschillende soorten lijntoetsen. Het is alleen mogelijk om bepaalde typen lijntoetsen te wijzigen.

   • BLF (bewaking): Er worden automatisch regels aan toegevoegd het programma zodat andere telefoongebruikers kunnen worden gecontroleerd.

   • Bel Park: Gesprek parkeren is toegankelijk door op de lijntoets te drukken zonder dat er ophaalcodes hoeven te worden gekozen.
    Opmerking: U moet Zoom vragen om deze functie in uw account in te schakelen om deze te kunnen gebruiken. Het kan tot drie werkdagen duren voordat de functie is ingeschakeld nadat je contact hebt opgenomen met Zoom.

   • Lijn: zowel in de configuratie van gespreksdelegatie als in de configuratie van de gedeelde lijngroep worden lijntoetsen automatisch toegevoegd voor telefoonnummers waarvan u de eigenaar bent of voor gedeelde lijnen die deel uitmaken van een configuratie voor gespreksdelegatie.

   • Sneltoets of BLF: Dit zijn de lijnen die worden gebruikt voor snelkiesnummers of bezetlampenvelden. Er is de mogelijkheid om de snelkeuze- en BLF-toetsen van de lijntoetsen te wijzigen.

   • Zoom-vergadering: Er is een lijntoets die kan worden gebruikt in de metgezel modus van de bureautelefoon.

   • Groepsoproep ophalen: u kunt een inkomende oproep aannemen naar de groep die u hebt aangewezen door op de lijntoets te drukken.

   • intercom: Dit is een lijntoets die wordt gebruikt om een ​​audio-intercomgesprek tot stand te brengen.

  • Sleuteltoewijzing: Toont de eigenaar van de lijn, het toestelnummer (indien van toepassing) en het directe nummer dat aan de lijn is gekoppeld. Het primaire nummer is het nummer dat aan uw toestelnummer is gekoppeld als u meerdere directe nummers aan uw toestelnummer heeft gekoppeld. U ziet de naam van de gedelegeerde, gevolgd door het woord Gedeeld als u een gedelegeerde bent die deel uitmaakt van een oproepdelegatie-instelling. U ziet de naam van de groep waarvan u deel uitmaakt, gevolgd door Gedeeld als u deel uitmaakt van een gedeelde lijngroep.

  • Alias ​​(optioneel): U kunt een unieke alias invoeren die op uw telefoon verschijnt. Als u een aantal gedeelde lijnen of directe telefoons heeft, kan een alias het gemakkelijker maken om ze te identificeren. Er is geen effect op uw beller-ID als u de alias instelt op uw bureautelefoon en deze alleen op het scherm verschijnt.

   Opmerking: Wanneer u een aangepaste alias invoert, wordt de standaardalias vervangen door de aangepaste alias die u hebt ingevoerd. Het is mogelijk voor de alias mag maximaal 32 tekens lang zijn.

  • Uitgaande beller-ID (deze optie is alleen beschikbaar voor lijnen met directe telefoonnummers): Hier kunt u het nummer selecteren voor de uitgaande beller-ID op de lijn. U kunt kiezen uit de volgende opties:

   Opmerking: Als u een gedeeld lijn dan u kunt de uitgaande beller-ID niet wijzigen. Wijzigingen aan een telefoonnummer kunnen alleen worden aangebracht door de eigenaar van het nummer.

   • Hetzelfde als nummer: Als beller-ID-nummer wordt aanbevolen dat u het nummer in de kolom Live-abonnement gebruikt.

   • Hoofdbedrijfsnummer: Dit is het nummer dat is toegewezen aan de belangrijkste autoreceptionist bij het bedrijf.

   • Extra ondernemingsnummer: Nummers toegewezen naar de automaat receptionisten bij het bedrijf.

   • Wachtrijnummers (de naam van de wachtrij wordt weergegeven naast het nummer van de beller): Dit zijn de telefoonnummers die overeenkomen met de wachtrijen waaraan u bent toegewezen.

   • Beller-ID verbergen: Wanneer u een uitgaande oproep verzendt, worden de naam en het nummer van de beller verborgen.

 3. Klik vervolgens op de knop Opslaan.

  Opmerking: Zodra de wijzigingen zijn toegepast, zal de telefoon dit doen automatisch opnieuw opstarten. Er kunnen meerdere herstarts van de telefoon zijn.

Standaardaliassen voor lijntoetsen

Op uw telefoon zijn de volgende toetsen gelabeld als de lijnen sleutels:

 • De lijntoets geeft uw naam weer als u slechts één direct nummer heeft of als u helemaal geen direct nummer heeft.

 • U kunt elk van uw directe nummers zien door op de lijntoets te drukken als u er meer dan één heeft.

 • U kunt het nummer zien van uw gedeelde lijnen (directe telefoonnummers) die bij de delegateur als u een gemachtigde bent in een opstelling voor oproepdelegatie.

Hoe het primaire nummer te wijzigen

Het is mogelijk om het primaire nummer te wijzigen als u meer dan één direct telefoonnummer heeft. Er is een gedeelde lijn tussen uw primaire nummer en het toestelnummer dat u gebruikt. Als u wordt gebeld via het hoofdbedrijfsnummer van uw bedrijf, wordt de lijn die is gekoppeld aan het primaire nummer gebruikt om het gesprek naar u door te verbinden.

 1. Het webportaal van Zoom is toegankelijk door in te loggen.

 2. Het telefoonnummer verschijnt.

 3. Gaan naar het tabblad Instellingen en klik erop.

 4. Selecteer het primaire nummer in het vervolgkeuzemenu onder aan het gedeelte Sleutels en posities.

  Opmerking: om de wijziging door te voeren, wordt de telefoon automatisch opnieuw opgestart. In sommige gevallen moet de telefoon meer dan eens opnieuw worden opgestart.

Alle inhoud en afbeeldingen gaan naar https://support.zoom.us

Similar Posts