Kan ik een proxyverbinding opzetten vanuit de Zoom-applicatie?

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden,  Zoom App Download voor pc  , Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier  Zoom App downloaden

Proxy-instellingen zijn niet mogelijk.
De Zoom-applicatie zelf heeft geen proxyverbindingsinstellingen en werkt volgens de Windows-proxyinstellingen (meestal een webbrowser).

 

 

Q / A

Is het mogelijk om het verzenden van bestanden via chat tijdens een vergadering alleen naar de organisator te beperken?
Worden chatgegevens opgenomen tijdens de vergadering?
Als ik bel vanuit een land dat geen algemeen kiesnummer heeft, welk nummer moet ik dan bellen?
Is er een andere manier om te voorkomen dat derden de vergadering bijwonen dan een wachtwoord in te stellen?
Kan ik een andere vergaderingsnotificatie sturen dan per e-mail?
Is het mogelijk om tijdens een vergadering alleen een chat te sturen naar specifieke deelnemers aan een vergadering?
Is het mogelijk om de chatinhoud automatisch op te slaan tijdens een vergadering?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *