Is er een gegarandeerde / streefwaarde voor de transactiekosten in de Zoom-app?

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden, Zoom App Download voor pc, Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier Zoom App downloaden

Er is geen garantie op SLA, maar de beoogde bezettingsgraad is 99,99%.

 

Q / A

Worden uw gegevens veilig opgeslagen?
Is het mogelijk om de locatie van de gegevensopslag (server / datacenter) op te geven?
Worden er passende maatregelen genomen tegen rampen op de gegevensopslaglocatie (server / datacenter)?
In welk land datacenter worden de geregistreerde gegevens van Zoom opgeslagen?
Worden opnamen versleuteld in de cloud opgeslagen?
Is de gedownloade opname gecodeerd?
Is de serviceprovider of servicegebruiker de eigenaar van de informatie die in het systeem is geregistreerd en geregistreerd?
Welk type goedkeuringssysteem is SOC2?
Worden software-updates en patches toegepast op Zoom-datacenters als veiligheidsmaatregel?
Slaat het datacenter van Zoom back-upbestanden op voor de juiste periode / generaties?
Worden back-ups correct gemaakt in het Zoom-datacenter?
Is het mogelijk om SOC2-auditrapporten / -materialen te verstrekken?
Heeft het datacenter van Zoom tegenmaatregelen tegen virussen / indringing (preventie / detectie / herstel na manipulatie van gegevens)?

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *