Hoe de naam van de annotator in de Zoom-applicatie wordt weergegeven

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden,  Zoom App Download voor pc  , Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier  Zoom App downloaden

Wanneer de host de instelling ” Toon annotatornaam  ” activeert   , wordt de naam weergegeven van de gebruiker die aantekeningen maakt over het document dat wordt gedeeld.

Met deze functie weten deelnemers aan de vergadering wie de notities schrijft, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Hoe geef ik de naam van de annotator weer?

De host (host) selecteert ”   Details   ” tijdens het delen van het scherm en klikt op ”   Toon naam van notulist   “.

Om de naam van de notulist te verbergen, doet u hetzelfde en klikt u op   Naam van de notulist verbergen   .

 

Gerelateerd artikel
Ik wil aantekeningen maken over schermen en materialen tijdens het gedeelde scherm
[Host] Hoe voorkom ik dat deelnemers schermen delen
Wat is scherm delen?
Vrijstelling van aansprakelijkheid voor opname inschakelen (toestemming opnemen / toestemming opnemen)
Opnamelay-out (video-indeling van de opgenomen vergadering)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *