Creatie van een Administrator-Zoom webinarrapport

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden,  Zoom App Download voor pc  , Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier  Zoom App downloaden

Er zijn vijf webinarrapporten.

 • Registratierapport: geeft een lijst met abonnees en registratiegegevens weer.
 • Deelnemersrapport: geeft de details van elke deelnemer weer.
 • Prestatierapport: bekijk engagementstatistieken voor registratie, deelname en feedback.
 • Vragen en antwoorden  melden :  geeft het webinar met vragen en antwoorden weer.
 • Stemrapport: bekijk een stemrapport voor elke deelnemer.

Deelnemersrapporten, prestatierapporten, Q & A-rapporten en stemrapporten zijn beschikbaar na afloop van het webinar.

Voordat u een webinarrapport maakt

De streefperiode is een rapportage over de afgelopen 6 maanden en deze maand.

Procedure voor het maken van een webinarrapport

 1. Log in op uw account, klik op het tabblad  Rapporten en selecteer   Webinar  .
 2. Selecteer een rapporttype.
 3. Selecteer een webinar.
  U kunt zoeken op periode of webinar-ID.
 4. Klik op CSV-rapport maken om een rapport te maken .

Voor meer informatie,  Webinar-rapport  , zie.

 

Gerelateerd artikel
[Beheerder] Vergaderrapport Webinarabonnees
importeren met CSV Webinar-
e-mailinstellingen Webinarstemmen Steek uw hand op in het webinar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *