Beheerder – Wijzig de bewaartermijn van de chatberichtgeschiedenis in de Zoom-applicatie

Als u Zoom App Zoom voor venster wilt downloaden, Zoom App Download voor pc, Mac, Ipad, Android, Ubuntu, Linux en browserextensie voor Zoom App Klik hier Zoom App downloaden

Accounteigenaren of beheerders kunnen kiezen wanneer chatberichten worden opgeslagen op de Zoom Cloud en op lokale apparaten. Verwijdert alle berichten na een bepaalde tijd.

Als het bericht minder dan een maand is opgeslagen, verschijnt er een gele banner in het chatvenster van Zoom om accountleden op de hoogte te stellen van de bewaartermijn van het bericht.

Duur van berichten die zijn opgeslagen in de cloud

De maximale looptijd is 10 jaar

De kortste periode is 1 dag

De standaardinstellingen worden 2 jaar in de cloud bewaard en 1 jaar op het lokale apparaat bewaard

Deze periodewijziging kan worden gewijzigd door de accounteigenaar of de IM-beheerbeheerder,
en het wijzigen van deze instelling heeft gevolgen voor alle gebruikers van het account.

De bewaartermijn is afhankelijk van wanneer het bericht is ontvangen. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om alle berichten na 3 dagen te verwijderen, worden ze 3 dagen nadat de terminal van de ontvanger ze heeft ontvangen, verwijderd.

Vereisten

  • Zoom-account betaald
  • De accounteigenaar- of beheerdersrechten kunnen worden gewijzigd

Om te wijzigen hoe lang berichten worden bewaard

  1. Log in op het Zoom-webportaal en ga naar [   IM-beheer ].
  2. Klik op [IM-configuratie] .
  3. Selecteer in Lokale opslag de tijd om het bericht op uw desktopcomputer en mobiele apparaat op te slaan.
  4. Als cloud storage is uitgeschakeld,  schakelt de omgeving naast   Cloud storage   in Enabled (blauw).
  5. Klik op [Connect] .
  6. Selecteer de tijd om het bericht op te slaan.
  7. Klik op Opslaan. Aanbeveling: alle gebruikers in uw account moeten op de hoogte worden gesteld  als de bewaartermijn van het bericht wordt verkort

.
Berichten die vóór de configuratiewijziging zijn ontvangen, worden na een bepaalde tijd verwijderd.

Als u bijvoorbeeld de instelling wijzigt om berichten na 3 dagen te verwijderen, worden
eerder ontvangen berichten 3 dagen na het wijzigen van de instellingen verwijderd.

Zie Geschiedenis van chatberichten opslaan voor meer informatie over dit artikel.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *