12 evidence-based voordelen van L-citrulline

Zoals de meeste mensen, denk ik dat je nieuwsgierig zult zijn vanwege de vele beweringen over de levensveranderende voordelen van L-citrulline.

Omdat ik ook nieuwsgierig was naar deze interessante naam, besloot ik wat onderzoek te doen om veel vragen over de voordelen van L-citrulline te beantwoorden.

 

Wat is citrulline?

L-citrulline is een aminozuur dat van nature door het menselijk lichaam wordt aangemaakt en heeft veel positieve gezondheidsvoordelen.

Slechts een klein deel van deze voordelen zijn ondersteuning voor de gezondheid van het hart, verbetering van kracht en uithoudingsvermogen, en verlichting van erectiestoornissen (1).

Het woord citrulline is een afgeleide van het Latijnse Citrullus, en het is ook het Latijnse woord voor watermeloen.

Dit komt door de hogere concentratie aminozuren in fruit (2).

Zoals eerder vermeld, wordt L-citrulline van nature in het menselijk lichaam geproduceerd, maar aanvullende behoeften kunnen worden bereikt door suppletie en voeding.

Sommige voedingsmiddelen met een bijzonder hoog gehalte aan L-citrulline zijn:

 • watermeloen
 • donkere chocolade
 • komkommer
 • amandel
 • pompoen

Het menselijk lichaam maakt L-citrulline aan in de lever en dunne darm, en aminozuren zijn meestal bijproducten van L-glutamine precursoren.

Het grootste deel van de L-citrulline in het lichaam wordt omgezet in L-arginine en vervolgens in stikstofmonoxide, een gas dat helpt bij het verwijden van bloedvaten.

Vreemd genoeg produceert suppletie met L-citrulline L-arginine efficiënter dan L-arginine zelf.

De wetenschap erachter is dat gastro-intestinale arginase L-arginine snel uit het lichaam kan verwijderen (3).

Bij inname in hogere doses kan directe suppletie van L-arginine de gebruiker ook blootstellen aan bijwerkingen zoals diarree, braken en misselijkheid.

L-citrulline is zowel effectiever als comfortabeler bij het aanvullen van deze twee aminozuren.

Het is echter aangetoond dat de twee stoffen in de gecombineerde figuur synergetische voordelen hebben, en een groter effect dan welke stof dan ook op het niveau van stikstofmonoxide zal op zichzelf zijn (4, 5).

 

Hoe werkt L-citrulline in het lichaam?

L-citrulline is samen met L-arginine en L-ornithine een van de drie aminozuren die aanwezig zijn in de ureumcyclus.

De ureumcyclus is verantwoordelijk voor het omzetten van giftige ammoniak in ureum, dat vervolgens door het urineren uit het lichaam wordt uitgescheiden.

Na inname van L-citrulline zetten de nieren deze stof om in L-arginine, een ander aminozuur in de ureumcyclus.

De nieren geven vervolgens L-arginine af aan de bloedbaan, wat zal resulteren in de systemische beschikbaarheid van aminozuren (6, 7).

L-arginine is de voorloper van het gasvormige stikstofmonoxide, dat wordt geproduceerd uit L-arginine via een proces dat stikstofoxidesynthase wordt genoemd.

NO speelt een vitale rol bij de ondersteuning van het immuunsysteem en de hartgezondheid.

Veel van de positieve voordelen die aan L-citrulline worden toegeschreven, worden toegeschreven aan het eindproduct stikstofmonoxide (8).

Stikstofoxidesynthase vormt soms ook L-citrulline, dat daarbij uit arginine wordt gevormd.

Deze L-citrulline kan vervolgens weer worden gerecycled tot arginine in een proces dat de citrulline-NO-cyclus wordt genoemd (9).

 

Gezondheidsvoordelen van citrulline

Het aanvullen van L-citrulline kan veel positieve gezondheidsvoordelen opleveren.

Deze voordelen zijn volledig onderzocht en ondersteund door een groot aantal klinische onderzoeken.

 

Verbeter het uithoudingsvermogen van de spieren en elimineer spierpijn

Bij een in Frankrijk uitgevoerd onderzoek werden 18 mannelijke proefpersonen gebruikt, hoewel ze klaagden over vermoeidheid, maar bij hen werd geen enkele ziekte vastgesteld.

Het energieverhogende effect van citrulline is eerder waargenomen, maar de aërobe energieproductie van citrulline op spierniveau is niet vastgesteld.

Alle 18 mannen in de studie meldden dat hun vermoeidheidsniveau lager was dan vóór de studie, en er is gedocumenteerd dat suppletie met L-citrulline de productie van creatininefosfaat (een energievorm van creatine) kan verhogen (10) .

Een tweede studie uitgevoerd aan de Universiteit van Cordoba in Cordoba, Spanje, probeerde het effect te meten van een enkele dosis citrulline op de prestatie van een platte halterbankdrukken.

In de studie konden mannen die citrulline kregen, meer bankdrukken herhalingen uitvoeren binnen een periode na de training en rapporteerden ze minder spierpijn (11).

Ik ben er vrij zeker van dat de toename van de spierkracht die citrulline levert, al duidelijk voor je is, maar dit is een ander onderzoek dat je moet overwegen.

Het Japan Healthcare Product Development Center heeft 22 goed opgeleide mannelijke fietsers gebruikt om de effecten van fietstijd te bestuderen.

De ene groep fietsers slikte 2,4 gram citrulline en de andere groep slikte een week lang een placebo.

Dit gaf citrulline aan een groep mensen die een fiets van 4 km sneller plaatsten en minder spiervermoeidheid ervoeren dan degenen die een placebo gaven (fietsers 12).

 

Lage bloeddruk

Het Department of Exercise and Health Sciences van de University of Exeter in St. Luke, Exeter, VK, leverde bewijs over het vermogen van citrulline om de bloeddruk te verlagen door middel van aminozuursuppletie.

In deze studie ontving een groep van twaalf mannen 6 gram citrulline en argininesupplementen gedurende 7 dagen.

De studie concludeerde dat citrulline de systolische bloeddruk verlaagde en de stikstofmonoxideniveaus significant verhoogde.

L-arginine heeft geen effect bij het verlagen van de systolische bloeddruk bij mannelijke proefpersonen (13).

Dit soortgelijk onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers Paige Alsop en David Haughton, waarbij ook 12 gezonde jongeren werden gebruikt om het effect van citrulline-suppletie op de bloeddruk te meten.

Citrulline bleek de diastolische en systolische bloeddruk te verlagen bij 12 jonge mannen (14).

 

Help patiënten met erectiestoornissen

In een enkelblind onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Foggia in Italië, werden 55 mannen ouder dan 55 jaar gebruikt om de werkzaamheid van L-citrulline te bestuderen. Deze mannen zouden een milde erectiestoornis hebben.

De onderzoeksmethode is simpel: de ene groep mannen slikte 1,5 gram L-citrulline per dag en de andere groep mannen slikte een maand lang een placebo.

50% van de mannen die L-citrulline gebruiken, heeft een normale erectiesterkte en een verhoogde frequentie van geslachtsgemeenschap (15).

Als de gegevens in dit onderzoek u niet motiveren, wacht dan tot u de gegevens verwerkt heeft.

Een recente Japanse studie onder ratten van 15 weken oud verdeelde knaagdieren in drie groepen.

Er is een controlegroep, een groep gecastreerde ratten en een groep gecastreerde ratten die L-citrulline krijgen.

De studie concludeerde dat suppletie met L-citrulline de erectiele respons bij verbeterde ratten kan verbeteren (16).

 

Verbeter de toestand van patiënten met hartfalen

Een aantal uitgevoerde onderzoeken heeft ongetwijfeld bewezen dat citrulline het hart van mensen met hartfalen kan helpen versterken.

In een van de onderzoeken die werden uitgevoerd in een kliniek in een Mexicaans land / regio, kregen proefpersonen L-citrulline en L-arginine toegediend om de effecten van aminozuren op het risico van hartfalen te beoordelen bij patiënten met een ejectieconserveringsziekte. Invloed score.

De studie duurde twee maanden en bewees uiteindelijk dat beide aminozuren een rol spelen bij het verhogen van de bloedstroom door de rechterventrikel en het verlagen van de systolische bloeddruk in de longslagader (17).

Een tweede Mexicaans onderzoek dat in dezelfde instelling werd uitgevoerd, wees uit dat 35 poliklinische patiënten werden behandeld in een kliniek voor hartfalen.

De experimentele groep slikte elke dag drie gram L-citrulline, terwijl de controlegroep niet supplementeerde.

De groep die L-citrulline kreeg, had significante verbeteringen in zowel de ventriculaire functie als de endotheelfunctie (18).

 

Verhoog de belastingscapaciteit van aërobe oefeningen

Een ander groot voordeel van het verhogen van de inname van L-citrulline is dat de hoeveelheid lichaamsbeweging die kan worden uitgevoerd in het algemeen toeneemt.

Dit komt door de aerobe prestatiebevorderende eigenschappen van aminozuren.

Een studie in de Salvador Zubiran Heart Failure Clinic in Mexico nam 30 patiënten met hartfalen als proefpersonen en toonde aan dat patiënten die L-citrulline-supplementen gebruikten meer tijd op loopbanden doorbrachten dan de placebogroep Van de patiënten zijn langer (19).

En zoals vermeld in het vorige bewijs van het vermogen van L-citrulline om het uithoudingsvermogen van de spieren te verbeteren, vertoonden proefpersonen die aminozuren kregen meer herhalingen door bankdrukken of sneller fietsen op een baan van 4 km. Atletisch vermogen.

Dit is ook een bewijs van het effect van L-citrulline op de aerobe inspanningscapaciteit (20).

 

Kan de productie van stikstofmonoxide in het lichaam verhogen

Het belangrijkste kenmerk van L-citrulline is een katalysator voor alle andere positieve bijdragen aan de gezondheid, en het is de rol van aminozuren in een reeks gebeurtenissen die leiden tot een toename van de productie van stikstofmonoxide in het lichaam.

Zoals eerder vermeld, gebeurt dit wanneer L-citrulline wordt omgezet in L-arginine en vervolgens wordt L-citrulline omgezet in stikstofmonoxide dat nodig is om een ​​reeks positieve gezondheidsvoordelen te bieden.

Een studie uitgevoerd bij het Healthcare Product Development Center probeerde de kortetermijneffecten van L-citrulline-suppletie op de arteriële elasticiteit te meten.

In deze studie werden 15 mannen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar geselecteerd op basis van criteria met betrekking tot arteriële stijfheid.

Daarna kregen de mannen 5,6 gram L-citrulline per dag of kregen ze een placebobehandeling.

De behandeling duurde zeven dagen.

Vergeleken met de placebogroep vertoonde de L-citrulline-groep een significante verbetering in arteriële stijfheid en was het niveau van stikstofmonoxide sterk verhoogd (21).

Een andere studie werd uitgevoerd bij 10 kinderen met een mitochondriale ziekte (het zogenaamde Melas-syndroom).

Wetende dat deze aandoening kan leiden tot een verminderde productie van stikstofmonoxide bij patiënten, probeerde deze studie te bepalen of suppletie met L-arginine en L-citrulline dit tekort effectief kan corrigeren (22).

Het onderzoek werd uitgevoerd met 5 kinderen met het Melas-syndroom en 5 kinderen die niet door de ziekte waren getroffen als controlegroep.

De studie concludeerde dat zowel L-arginine als L-citrulline de stikstofmonoxideniveaus significant verhoogden bij kinderen met het Melas-syndroom.

De studie stelde ook vast dat het grootste voordeel komt van suppletie met L-citrulline.

 

Bied ondersteuning van het immuunsysteem

Inmiddels heb je misschien geconcludeerd dat L-citrulline in termen van zijn gunstige gezondheidseigenschappen een plaats in goud verdient.

Maar als je nog steeds op het hek zit, is er meer liefde voor dit aminozuur.

De taak van een laboratoriumstudie in Spanje was om de effecten van orale suppletie van L-citrulline op het immuunsysteem te bepalen.

Deze studie observeerde 17 mannelijke professionele wielrenners die willekeurig werden ingedeeld in supplementen of controlegroepen.

Bij de renners werden direct na de wedstrijd bloedmonsters afgenomen en drie uur later weer verzameld.

Het bleek dat mensen die citrulline-suppletie namen, de plasmaconcentraties van citrulline en arginine in de supplementengroep verhoogden (23).

Er is ook vastgesteld dat orale toediening van L-citrulline vóór deelname aan lichaamsbeweging direct weerstand kan bieden aan specifieke typen witte bloedcellen, neutrofielen genaamd, om infecties te bestrijden.

De tweede studie om te bewijzen dat L-citrulline de immuniteit kan versterken, richtte zich op de effecten van arginine en citrulline op de immuunrespons op sepsis.

 

Behandelingsstoornissen van ureumcyclus

Verstoring van de ureumcyclus is een genetische ziekte die ervoor zorgt dat ammoniak niet goed kan worden ontgift.

Patiënten die aan hyperammoniëmie lijden, hebben vaak ernstige gevolgen voor de gezondheid, waaronder neurologische aandoeningen of de mogelijkheid van overlijden.

L-citrulline is gebruikt als behandelingsoptie voor verschillende ureumcyclusziekten.

Een recent rapport in Japan heeft de effectiviteit van citrulline bij de behandeling van deze ziekten aangetoond (24).

De studie werd uitgevoerd door middel van een enquête onder 43 patiënten met ureumcyclusstoornissen.

In het onderzoek werd gekeken naar de achtergrond van de patiënt, de omvang van L-citrulline-suppletie, klinische gegevens met betrekking tot de ureumcyclusstoornis van de patiënt en andere relevante informatie.

De studie concludeerde dat suppletie van L-citrulline de ammoniakspiegel effectief kan verlagen bij patiënten met ureumcyclusstoornissen, de eiwitinname kan verhogen en gewichtstoename kan bevorderen.

De aanbeveling op basis van dit onderzoek is dat L-citrulline moet worden beschouwd als de belangrijkste behandeling voor ureumcyclusstoornissen.

 

Kan sikkelcelanemie behandelen

Sikkelcelanemie is een genetische ziekte van rode bloedcellen die ervoor kan zorgen dat abnormale rode bloedcellen de bloedvaten blokkeren.

Sikkelcelanemie wordt meestal ook geassocieerd met verlaagde stikstofmonoxidewaarden bij patiënten.

De toename van stikstofmonoxide (een stof met de functie van verwijdende bloedvaten) is gunstig voor patiënten doordat wordt voorkomen dat deze bloedvaten worden geblokkeerd.

Onderzoekers in Greenville, North Carolina, voltooiden een studie om de theorie te testen.

In deze studie werd L-citrulline tweemaal daags oraal toegediend aan patiënten met sikkelcelanemie.

De resultaten van deze studie zijn zowel snel als overtuigend.

Het argininegehalte in het plasma steeg aanzienlijk en het aantal witte bloedcellen en neutrofielen van de patiënt daalde tot of bijna tot het normale niveau.

Voortdurende suppletie van L-citrulline bij deze proefpersonen resulteerde in een aanhoudende vermindering van negatieve symptomen (25).

De conclusie is dat orale L-citrulline een levensvatbaar alternatief is voor palliatieve behandeling voor patiënten met sikkelcelziekte.

 

Kan het groeihormoon verhogen

Bij langdurige zware inspanning zullen aminozuren snel worden afgebroken, waardoor het gebruik van L-arginine wordt verminderd.

Het is bekend dat suppletie met L-citrulline de concentratie van L-arginine in het plasma kan verhogen en het vermogen van het lichaam om stikstofmonoxide te produceren kan vergroten.

Een studie uitgevoerd door Spaanse onderzoekers was gericht op het meten van het effect van suppletie van L-citrulline vóór zware inspanning op het metabolisme van aminozuren in het plasma, het specifieke metabolisme van arginine en het effect ervan op hormoonspiegels (26).

De studie wees willekeurig 17 vrijwillige mannelijke fietsers toe aan de supplement- of controlegroep.

Deelnemers deden mee aan een 137 kilometer lange wielerwedstrijd.

Bloedmonsters worden 15 minuten na de wedstrijd afgenomen en bloedmonsters worden 3 uur na de wedstrijd opnieuw afgenomen.

Het is gebleken dat de meeste essentiële aminozuren worden verminderd door inspanning, maar het blijkt dat het tegenovergestelde geldt voor niet-essentiële aminozuren.

Suppletie met citrulline verhoogde de plasmaconcentraties van citrulline, arginine, creatinine, nitriet, methionine en ureum significant.

Het bleek dat het groeihormoon in beide groepen na inspanning toenam, maar de leden van de supplementengroep bereikten een grotere groei.

 

Verhoog de doorbloeding

Onderzoekers van het Department of Sports and Exercise Management van Texas Tech University gingen op zoek naar antwoorden op de effecten van kortstondige suppletie van L-citrulline op de perifere expansie en de bloedstroom bij volwassen volwassenen tijdens inspanning.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek waren dat na het trainen van de onderste ledematen de femorale doorbloeding van L-citrulline met 11% toenam en de vasculaire geleiding met 14% (27).

De aanzienlijke verbetering van de doorbloeding van de spieren maakt mensen optimistisch over de mogelijkheid om de inspanningscapaciteit van ouderen te vergroten.

Een andere studie werd voltooid in het Verenigd Koninkrijk.Deze studie observeerde 10 jonge mensen zonder bekende medische aandoeningen en ontdekte dat suppletie met L-citrulline een significant effect had op de bloedstroom (28).

 

Mogelijke risico’s en bijwerkingen

De bijwerkingen van suppletie met L-citrulline zijn tot een minimum beperkt.

Sommige proefpersonen meldden licht ongemak als gevolg van maagklachten na inname van L-citrulline.

Over het algemeen zijn L-citrulline-supplementen voor de meeste mensen een veilig alternatief en zijn er geen ernstige gezondheidsrisico’s.

Het wordt aanbevolen dat zwangere vrouwen en degenen die medicijnen gebruiken vanwege hartaandoeningen, seksuele disfunctie of hoge bloeddruk, hun arts raadplegen voordat ze L-citrulline gaan gebruiken.

 

Doseringsaanbevelingen

De aanbevolen dosering van suppletie met L-citrulline zal variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften die moeten worden aangepakt.

 • Erectiestoornissen – Mensen die erectiestoornissen willen oplossen door L-citrulline aan te vullen, kunnen 1500 mg L-citrulline per dag innemen.
 • Verbetering van het uithoudingsvermogen – Het dagelijks aanvullen van 2400 mg L-citrulline kan vermoeidheid verminderen en de inspanningscapaciteit verbeteren.
 • Hartfalen – Klinische studies hebben geconcludeerd dat het dagelijks innemen van 3000 mg L-citrulline de complicaties veroorzaakt door hartfalen kan verhelpen.
 • Bloeddruk – Mensen met hoge bloeddruk kunnen 3000 mg L-citrulline per dag consumeren.

Suppletie met L-citrulline kan ook worden gedaan in de vorm van citrulline-malaat.

Een dagelijkse inname van zes tot acht gram citrulline-citrulline is erg handig voor het verbeteren van atletische prestaties, het verbeteren van het uithoudingsvermogen van de spieren en het vermogen om aërobe oefeningen te verdragen.

 

Wat u wel en niet moet doen

Diverse onderzoeken hebben de positieve voordelen die kunnen worden verkregen door toevoeging van L-citrulline aan het dagelijkse supplementenprogramma klinisch bewezen.

Voor gebruikers is het verder gunstig dat de positieve effecten van het gebruik van L-citrulline vrijwel geen bijwerkingen hebben.

Dagelijkse inname van L-citrulline kan veel fysieke problemen oplossen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • hypertensie
 • Erectiestoornissen
 • Minimale hoeveelheid lichaamsbeweging
 • Circulatieprobleem
 • hartfalen
 • Sikkelcelanemie
 • Ureumcyclusstoornissen
 • Slecht functionerend immuunsysteem

De dosisvereiste van L-citrulline is gerelateerd aan het specifieke gewenste resultaat van de gebruiker, maar alle doseringen worden over het algemeen als veilig beschouwd.

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, moet u mogelijk met een arts praten voordat u L-citrulline gaat aanvullen:

 • Zwangere moeders of moeders die borstvoeding geven.
 • Gebruik geneesmiddelen op recept voor hoge bloeddruk.
 • Gebruik geneesmiddelen op recept voor hartaandoeningen.
 • Neem medicijnen of andere supplementen voor erectiestoornissen.

 

ten slotte

Wat is L-citrulline?

Ik heb geconcludeerd dat dit belangrijke aminozuur veel verschillende vermogens heeft voor verschillende mensen.

Maar ik denk dat u het ermee eens zult zijn dat L-citrulline zo krachtig is dat het verhogen van uw inname van dit aminozuur een goede keuze is.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *