|

Zoom Events Gedragscode voor deelnemers aan familie-evenementen

Zoom doet er alles aan om de privacy en veiligheid van u en uw gezin te beschermen wanneer u Zoom Events gebruikt. Bij het bijwonen van een evenement in onze categorie Familie, en in het bijzonder die gericht op gezinnen met jonge kinderen, vragen we u om op de hoogte te zijn van deze Gedragscodes voor deelnemers aan gezinsevenementen van Zoom Events, om uw veiligheid en die van uw gezin te waarborgen.

  • Een gezinsgericht evenement is een evenement dat ouders of voogden samen met hun kinderen kunnen bijwonen als ze dat willen. Het is raadzaam dat als u zich aanmeldt voor een evenement welke activiteiten voor kinderen onder de 16 jaar omvat, dient u uw kind naar het evenement te begeleiden of een volwassene aan te wijzen om uw kind naar het evenement te begeleiden.

  • Als u tijdens uw deelname aan het evenement besluit om video in te schakelen, gebruik dan een virtuele achtergrond of zorg ervoor dat de omgeving vrij is van afbeeldingen welke mogelijk ongepast voor kinderen of ongevoelig voor kinderen.

  • Gebruik geen grof, intimiderend of discriminerend taalgebruik en laat u niet in met dergelijk gedrag wanneer u een Zoom-evenement bijwoont of eraan deelneemt. We nodigen u uit om onze Richtlijnen voor acceptabel gebruik door te nemen voor meer informatie over de inhoud en het gedrag dat verboden is.

  • U kunt elk gedrag waarvan u denkt dat het in strijd is met de gebruiksvoorwaarden of richtlijnen voor acceptabel gebruik van Zoom Events, evenals alle andere zorgen die u heeft met betrekking tot uw kind, melden op het Zoom Events-platform als de gastheer of een andere deelnemer verboden taal gebruikt of zich bezighoudt met gedrag dat deze richtlijnen overtreedt.

  • Het Zoom Events-platform kan door iedereen voor elk doel worden gebruikt, maar we raden u aan om alle illegale activiteiten waarvan u getuige bent op het platform te melden aan uw lokale wetshandhavingsinstanties, naast het melden van de activiteit aan Zoom.

Alle inhoud en afbeeldingen gaan naar https://support.zoom.us

Similar Posts