|

Zoom- en Salesforce-gebruikerstoewijzing

Het e-mailadres van een Zoom-gebruiker in Salesforce moet overeenkomen met zijn e-mailadres in Zoom om de app te kunnen gebruiken. In het geval van een verkeerde configuratie zal de integratie niet goed werken voor gebruikers als deze niet correct is geconfigureerd. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de e-mailadressen van Salesforce-gebruikers overeenkomen met hun Zoom-adressen.

Similar Posts