|

Uw voornaamwoorden toevoegen en delen in Zoom Rooms en werkruimten

Naast de kernwaarde van Zoom van zorg, begrijpen we ook dat het vermogen om meer over onszelf te delen een van de belangrijkste is belangrijk aspecten van het verbeteren van de Zoom-ervaring voor iedereen. Om zichzelf uit te drukken en respectvol naar anderen te verwijzen, spelen voornaamwoorden een cruciale rol in de communicatie van veel van onze diverse gebruikers. Ons platform biedt het delen van voornaamwoorden aan alle gebruikers, niet alleen aan degenen in de LGBTQ-gemeenschap, zodat gebruikers eerlijker en respectvoller over zichzelf kunnen zijn.

Als u de functie Voornaamwoorden op uw gebruikersprofiel gebruikt, kunt u uw voornaamwoorden rechtstreeks toevoegen zodat andere gebruikers ze kunnen zien.

Wanneer u in de Zoom-desktopclient, de Zoom Rooms-app en de Zoom mobiele app voornaamwoorden aan uw profiel toevoegt, worden deze weergegeven op de Zoom-profielkaart die uw zoom contacten zien in de Zoom-desktopclient, Zoom Rooms-app en Zoom mobiele app. U kunt ook kiezen of uw voornaamwoorden al dan niet worden weergegeven wanneer u een gastheer bent of deelnemer aan een vergadering, een webinar of een panel discussie waarbij u bent de gastheer of het panellid. Er is geen manier om de voornaamwoorden te zien die door webinardeelnemers worden gebruikt.

De Pronouns-functie is standaard zichtbaar voor gratis Basic-accounts en voor accounts met slechts één licentie voor één gebruiker. Er is geen standaardinstelling voor de Pronouns-functie in alle andere accounttypen. Het moet door een gebruiker op accountniveau worden ingeschakeld om te kunnen werken.

Opmerking: Afhankelijk van uw beheerder kunt u uw voornaamwoorden mogelijk niet wijzigen. Als u wijzigingen in uw account wilt aanbrengen, neem dan rechtstreeks contact op met uw accountbeheerder.

Vereisten voor het toevoegen en delen van uw voornaamwoorden

Hoe u voornaamwoorden aan uw profiel kunt toevoegen

Kies wanneer u uw voornaamwoorden wilt delen tijdens een vergadering of webinar, en u kunt uw profiel aanpassen om uw voornaamwoorden op te nemen.

 1. Het webportaal van Zoom is toegankelijk door in te loggen.

 2. Gaan naar het navigatiepaneel en klik op Profiel.

 3. Als u uw naam kunt zien, klikt u op de knop Bewerken rechts ervan.

 4. Als u voornaamwoorden wilt gebruiken, moet u deze invoeren in het veld Voornaamwoord.

 5. Laat ons alstublieft weten hoe u wilt dat uw voornaamwoorden worden gedeeld. De volgende opties zijn beschikbaar in het vervolgkeuzeveld:

  • Deel altijd in vergaderingen en webinars: Als u vergaderingen host of eraan deelneemt, en als u een panellid bent voor een webinar, verschijnen de voornaamwoorden naast uw weergavenaam automatisch in elke vergadering waaraan u deelneemt of die u host.

  • Vraag het me elke keer na deelname aan vergaderingen en webinars: In elke vergadering die u organiseert of bijwoont, evenals in alle webinars op waarvan u de gastheer of een panellid bent, wordt u gevraagd of u wilt dat uw voornaamwoorden naast uw weergavenaam verschijnen.

  • Neem niet deel aan vergaderingen en webinars: Het is niet nodig om voornaamwoorden te gebruiken in vergaderingen of webinars, aangezien deze niet naast uw weergavenaam worden weergegeven. De keuze om uw voornaamwoorden te delen, moet u handmatig maken.
   Opmerking: Je kunt nog steeds je voornaamwoorden op je profielkaart zien, zelfs als je ervoor hebt gekozen ze niet bekend te maken tijdens vergaderingen of Webinars, zelfs als u ze hebt ingevoerd in het veld Pronouns als u ze hebt ingevoerd in je profielkaart.

 6. Dan Klik op de Opslaan knop.

Hoe u uw voornaamwoorden deelt en ongedaan maakt in een vergadering of webinar

Op elk moment tijdens een vergadering of webinar kunt u kiezen of u uw voornaamwoorden wilt delen of niet wilt delen.

Opmerking: Door deze optie te selecteren, kunt u uw voornaamwoorden delen in alle vergaderingen die u organiseert of bijwoont. Er zijn maar een paar mensen die hun voornaamwoorden mogen delen in een webinar, zoals de webinarhost of panellid. Deelnemers aan webinars kunnen tijdens het webinar nooit elkaars voornaamwoorden zien.

Delen uw voornaamwoorden wanneer daarom wordt gevraagd

Het Zoom-webportaal zal je vragen of je je voornaamwoorden wilt delen tijdens vergaderingen en internetinar als je selecteert Ask me telkens wanneer je deelneemt aan een Zoom-vergadering of webinar. U wordt dan gevraagdnaar bevestig elke keer dat u een Zoom-vergadering of -webinar host of eraan deelneemt die u host of waaraan u deelneemt.

 1. Maak een vergadering aan of neem deel aan een bestaande, start een webinar en host deze of neem deel als panellid aan een webinar.
  U ziet een prompt verschijnen op het hoofdscherm van de vergadering/webinar waar u kunt kiezen om uw informatie al dan niet te delen.

 2. In de vergadering of webinar wordt u gevraagd of u uw voornaamwoorden wilt delen. Klik op Delen wanneer daarom wordt gevraagd.
  Tijdens het uploaden van video’s of miniaturen van deelnemers zie je je voornaamwoorden naast je scherm naam in de video of thumbnail en in de lijst met deelnemers beheren, verschijnen uw voornaamwoorden naast uw weergavenaam.

Handmatig delen jouw voornaamwoorden

 1. Klik in de werkbalk van de bedieningselementen voor de vergadering op de knop Deelnemers beheren.

 2. Tik op de rechterkant van je naam zodra je deze hebt gevonden.

 3. Selecteer Mijn voornaamwoorden delen in het vervolgkeuzemenu.
  Wanneer u de video of miniatuur van uw deelnemer weergeeft of wanneer u de lijst met deelnemers weergeeft, staan ​​uw voornaamwoorden naast uw weergavenaam.

Delen ongedaan maken jouw voornaamwoorden

Je voornaamwoorden kunnen op elk moment ongedaan worden gemaakt als je dat wilt.

 1. Kies ‘Beheer deelnemers’ in de werkbalk voor vergaderingsbediening onder aan het scherm.

 2. Tik op de rechterkant van je naam zodra je deze hebt gevonden.

 3. Unshare My Pronouns kan worden gedaan door op de knop te tikken.
  Daar zal nee zijn niet langer een spatie zijn voor uw voornaamwoorden naast uw weergavenaam.

Similar Posts