|

Inkomende oproepmeldingen (client en app) in zoom

Het is mogelijk om de bellerinformatie te zien op de Zoom-desktopclient of mobiele app als u Zoom gebruikt om oproepen te ontvangen. Hiermee kunt u vaststellen hoe de beller uw nummer heeft bereikt (bijvoorbeeld of het was direct, een zakelijk nummer of een wachtrij). We zijn gaan om in de volgende secties uit te leggen hoe meldingen van inkomende oproepen van Zoom Phone eruit zien en welke veelvoorkomende scenario’s worden weergegeven.

Notities:

 • Als u de status van uw aanwezigheid handmatig instelt op Niet storen, ontvangt u geen oproepmeldingen.

 • Door sneltoetsen te gebruiken, kunt u oproepen op de desktopclient accepteren of weigeren.

 • De beltoon voor inkomende oproepen kan worden gewijzigd in het tabblad Instellingen van uw client/app door de optie Beltonen te wijzigen.

Dit artikel behandelt:

 • Gemeenschappelijk voor iedereen scenario’s: beller naam en nummer

 • Direct telefoonnummer of hoofdbedrijfsnummer

 • Oproep wachtrij

 • Doorverbonden oproepen

 • Gesynchroniseerd contact

 • Bezig met bellen

 • Bel delegatie of gedeelde lijngroep

 • Groepsoproep ophalen

 • In een vergadering

Vereisten voor inkomende oproepmeldingen (client en app)

Opmerking: Als er sterretjes worden weergegeven in de volgende tabellen, moet er een beleidsinstelling zijn ingeschakeld door uw Zoom Phone-beheerder om deze te kunnen weergeven.

Gemeenschappelijk voor iedereen scenario’s: beller naam en nummer

Wanneer een melding van een inkomende oproep wordt verzonden, worden de naam en het nummer van de beller weergegeven. De naam en het nummer van de beller verschillen naargelang de beller intern of extern is:

ScenarioWat wordt weergegeven in de melding voor inkomende gesprekkenExterne beller

Interne Zoom Phone-gebruiker in hetzelfde account

of

Externe zoomtelefoon dat is geweest toegevoegd aan contacten

Externe Zoom Phone-gebruiker

Opmerking: Als het telefoonnummer in de beller-ID van de beller dezelfde naam heeft als een gesynchroniseerd contact, overschrijft de naam van het gesynchroniseerde contact de naam in de beller-ID of het Zoom-profiel.

Direct telefoonnummer of hoofdbedrijfsnummer

ScenarioWat wordt weergegeven in het inkomende gesprek Notificatie Oproep notificatie knoppenBeller belt uw directe telefoonnummer

Dit omvat het scenario waarin de beller het hoofdbedrijfsnummer van uw bedrijf kiest en vervolgens uw toestelnummer, dat wordt verwerkt door een interne automatische receptionist of een interactief voice-responsesysteem (IVR).

 • Naam en nummer van de beller

 • Er wordt een doorschakelformulier weergegeven, gevolgd door de weergavenaam van de automatische receptionist en het toestelnummer

 • Ik wil dit bericht graag naar u doorsturen, gevolgd door uw doorkiesnummer

Oproep wachtrij

ScenarioWat wordt weergegeven in de melding voor inkomende gesprekkenOproepmeldingsknoppen

De beller wordt doorgeschakeld via een oproepwachtrij waarvan u lid bent

(zie noot A)

 • Naam en nummer van de beller

 • vooruit van gevolgd door de weergavenaam van de wachtrij en het toestelnummer*

 • aan jou gevolgd door uw toestelnummer

De beller wordt door een wachtrij geleid waar u lid van bent terwijl u met iemand anders in gesprek bent

(zie noot B)

 • Naam en telefoonnummer van de beller

 • De opdracht doorsturen vanaf wordt gevolgd door de weergavenaam van de oproepwachtrij en het toestelnummer voor die wachtrij

 • Ik wil dit bericht graag naar u doorsturen, gevolgd door uw doorkiesnummer

 • Beëindigen & accepteren: Wanneer de inkomende oproep wordt beantwoord, beëindigt u de huidige oproep en accepteert u de inkomende oproep.

 • Overslaan: Negeer de melding en wijs deze af. Zolang er leden in de wachtrij staan, zal hij proberen hen te bereiken.

 • Houd vast en accepteer: Als het huidige gesprek in de wacht staat, beantwoordt u het inkomende gesprek en plaatst u het huidige gesprek in de wacht.

Opmerking (A)

 • Het webportaal of de client/app stelt u mogelijk niet op de hoogte wanneer er nieuwe oproepen binnenkomen binnen als u hebt oproepen uit oproepwachtrijen uitgeschakeld met uw telefooninstellingen in de webportal of client/app. Er zijn twee belangrijke manieren om oproepen uit oproepwachtrijen uit te schakelen: u kunt dit doen voor alle wachtrijen of voor specifieke wachtrijen.

 • De oproepmelding geeft aan dat het een noodoproep betreft als u behoort tot een oproepwachtrij die deel uitmaakt van een intern veiligheidsteam.

 • Er kunnen instellingen zijn die door uw beheerder kunnen worden gewijzigd en die bepalen wanneer u meldingen ontvangt voor oproepen in de wachtrij. Beheerders kunnen u hierover meer informatie geven.

Opmerking (B): Als u momenteel in gesprek bent en u ontvangt een melding van een inkomende oproep uit uw wachtrij, kunt u deze mogelijk niet zien. Afhankelijk van uw beheerdersinstellingen wordt dit gedrag weergegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder.

Doorverbonden oproepen

ScenarioWat wordt weergegeven in de melding voor inkomende gesprekkenOproepmeldingsknoppenExterne beller (of externe Zoom Phone-gebruiker) verbindt een oproep blind door naar jou

 • Dit is de naam en het nummer die verschijnen op de beller-ID van de persoon die doorverbindt
  Opmerking: Wanneer een gebruiker wordt doorverbonden, wordt de beller-ID van de doorverbonden gebruiker niet weergegeven.

 • U ontvangt een e-mail met uw toestelnummer als bijlage

Er is een blinde gebruiker op de Zoom Phone die een oproep naar jou doorverbindt

 • Er is een naam van de beller-ID en een nummer dat is gekoppeld aan de gebruiker die tijdens het gesprek wordt doorverbonden

 • Voor het doorschakelformulier moet de weergavenaam staan ​​van de persoon die het gesprek doorverbindt en zijn toestelnummer nummer*

 • Ik wil dit bericht graag naar u doorsturen, gevolgd door uw doorkiesnummer

Het is mogelijk dat een beller een oproep hartelijk naar u doorverbindt (wat betekent dat er wordt gebeld voordat de oproep wordt doorverbonden).

 • De naam van de beller en het nummer van de oproep

 • Als de beller intern is, moet u de oproep beantwoorden met uw toestelnummer (als het een interne oproep is) of uw directe telefoonnummer (als het een externe oproep is).

Gesynchroniseerd contact

U kunt de naam van de beller en zijn telefoonnummer zien als u uw contacten hebt gesynchroniseerd vanuit uw contactenlijst van derden. Dit overschrijft de beller-ID-informatie voor het nummer en de naam van de beller. Als u een interne Zoom Phone-gebruiker hebt toegevoegd aan uw externe contactenservice, zal de naam die u opgeeft in uw externe service voorrang hebben op de naam die u opgeeft voor de gebruiker in Zoom Phone.

Opmerking: Op dit moment is het niet mogelijk om contacten te synchroniseren tussen Linux, Android en iOS. De naam van de beller wordt weergegeven in plaats van de naam die wordt weergegeven op de beller van uw telefoon ID kaart zolang je de mobiele app van Zoom gebruikt en telefooncontacten op je telefoon hebt ingeschakeld.

Bezig met bellen

Het is mogelijk om de volgende opties weer te geven terwijl u in gesprek bent als er een inkomend gesprek is en u momenteel in gesprek bent:

 • Houd vast en accepteer: Als het huidige gesprek in de wacht staat, beantwoordt u het inkomende gesprek en plaatst u het huidige gesprek in de wacht.

 • Stuur naar voicemail: om uw inkomende oproep naar uw voicemail te sturen, moet u in uw huidige oproep blijven.

 • Beëindigen & accepteren: Wanneer de inkomende oproep wordt beantwoord, beëindigt u de huidige oproep en accepteert u de inkomende oproep.

Opmerking: Als u momenteel in gesprek bent of oproepen uit wachtrijen hebt uitgeschakeld, ontvangt u geen oproepmeldingen uit wachtrijen.

Bel delegatie of gedeelde lijngroep

Voor meer informatie over hoe inkomende oproepen worden gemeld, gaat u naar onze artikelen over gespreksdelegatie, gedelegeerde gesprekken of gedeelde lijn groepen als u een gespreksdelegatie of lid van een gedeelde lijngroep bent.

Groepsoproep ophalen

In het geval dat een lid van een groepsoproepovername een oproep niet kan beantwoorden, en u bent lid van de groepsoproepovername, ontvangt u een inkomende oproep met een subtiel meldingsgeluid dat aangeeft dat u de oproep moet beantwoorden of negeren. Een melding van een inkomende oproep wordt standaard zonder geluid naar u verzonden. Beheerders kunnen een subtiel meldingsgeluid inschakelen om gebruikers te waarschuwen.

In een vergadering

De oproepmelding geeft deze opties weer als u in vergadering bent en ontvangen een inkomende oproep tijdens de vergadering:

 • Houd vergaderingsaudio vast en accepteer: Als u een inkomend gesprek aanneemt, moet u de audio van de vergadering verlaten en het gesprek aannemen. Afhankelijk van wanneer u de oproep beantwoordt, kunt u schakelen tussen het telefoongesprek en de vergadering, of beide samenvoegen.

 • Stuur naar voicemail: U kunt uw huidige gesprek behouden en tegelijkertijd het inkomende gesprek naar uw voicemail sturen.

 • Beëindig de vergadering en accepteer: Als u besluit de vergadering te verlaten of te beëindigen, moet u de inkomende oproep beantwoorden.

Similar Posts