|

Automatisch inloggen inschakelen met ZDM in zoom-app

Als een apparaat via de webinterface van Zoom aan een Zoom Room is toegewezen, kan het apparaat worden beheerd door de Mobile Device Management-service (ZDM) van Zoom of door een externe beheerservice voor mobiele apparaten (MDM). Wanneer de Zoom Rooms-app is toegewezen, wordt deze automatisch gedownload, geïnstalleerd en aangemeld zodra deze is toegewezen.

Vereisten voor het inschakelen van automatisch aanmelden met ZDM

Voor Mac Zoom Rooms, het is mogelijk om schakel automatisch inloggen in door deze stappen te volgen:

Automatische aanmelding inschakelen voor Windows Zoom Rooms:

Automatisch aanmelden inschakelen voor iOS Zoom Room-controllers:

  • Het is noodzakelijk om het apparaat in de bewaakte modus te zetten (wat automatisch wordt gedaan door ABM en ASM wanneer het apparaat wordt ingeschakeld)

  • Er moet een MDM-service op het apparaat zijn geregistreerd

Automatisch aanmelden inschakelen met ZDM

  1. Zoom Rooms is toegankelijk via het Zoom webportaal door in te loggen en op Room Management te klikken.

  2. Als je een apparaat aan een Zoom Room wilt toewijzen, moet je naast de Zoom Room op Bewerken klikken.

  3. Er is een knop Toestel toewijzen onder het kopje Automatisch inloggen in kamer waarop u moet klikken.

  4. U moet op de knop Opslaan klikken nadat u het apparaat in het vervolgkeuzemenu hebt geselecteerd en een type apparaat hebt gekozen.

  5. Wijs niet-vermelde apparaten toe als u uw apparaat niet kunt vinden in het vervolgkeuzemenu. Zodra u dit heeft gedaan, voert u het serienummer in van het apparaat dat u handmatig wilt toewijzen in het daarvoor bestemde veld.

Probleemoplossen

  • Zoom-webportaal geeft een bericht weer waarin staat dat u niet aan een Zoom kunt worden toegewezen gebruiker als uw Windows-apparaat draait niet op Windows 10 versie 1703 of hoger. Je kunt de functie voor automatisch inloggen op dit apparaat niet inschakelen, dus je kunt het niet toevoegen.

Similar Posts